مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به یزد

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
15:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
17:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد