مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به قزوین

روز سه شنبه در تاریخ 1396/12/29

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قزوين مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانياسه محور29
1396/12/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
750,000 ریال

توضیحات : متصدي حسين سارباني09353502521/سالن2/جايگاه9
قزوين زنجان