مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به قزوین

روز جمعه در تاریخ 1397/03/04
25 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قزوين مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا25
1397/03/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
780,000 ریال
585,000 ریال

توضیحات : متصدي رشيديه:09155139259
زنجان تبريز تهران کرج قزوين