مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به زنجان

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/02
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به زنجان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا25
1397/03/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : متصدي:رشيديه 09155139259
زنجان تبريز تهران کرج قزوين