مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به زنجان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانياسه محور29
1396/12/06
13:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : متصدي حسين سارباني09353502521/سالن2/جايگاه9
قزوين زنجان
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
زنجان کرج
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به زنجان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
زنجان تبريز کرج تهران