مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

مشهد مقدس خليل آباد(خراسان)

پایانه امام رضا

خليل آباد(خراسان)

1396/01/11

08:10

40

اتوبوس ويژه457-40

90,000 ريال

سالن2/جايگاه9حجاجيان09374306818

مشهد مقدس خليل آباد(خراسان)

پایانه امام رضا

خليل آباد(خراسان)

1396/01/11

13:30

40

اتوبوس ويژه457-40

90,000 ريال

مشهد مقدس خليل آباد(خراسان)

پایانه امام رضا

خليل آباد(خراسان)

1396/01/11

13:50

40

اتوبوس ويژه457-40

90,000 ريال

سالن2/جايگاه9حجاجيان09374306818
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا