مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به تهران پایانه جنوب

روز سه شنبه در تاریخ 1396/07/25
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/25
19:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
405,000 ریال
243,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه9/ 09371322627
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1396/07/25
19:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
420,000 ریال
273,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس بنزوي آي پي
1396/07/25
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
685,000 ریال
445,250 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/25
20:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
405,000 ریال
243,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه9/ 09371322627
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/25
21:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
405,000 ریال
243,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه9/ 09371322627