مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به تبریز

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانياسه محور29
1396/12/07
13:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
1,130,000 ریال
791,000 ریال

توضیحات : متصدي حسين سارباني09353502521/سالن2/جايگاه9
قزوين زنجان
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/12/07
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
1,130,000 ریال
1,017,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
زنجان تبريز کرج تهران
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
14:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
670,000 ریال
603,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
زنجان کرج