مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

مشهد (خراسان ) اصفهان کاوه

پایانه امام رضا

اصفهان کاوه

1396/03/04

14:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

515,000 ریال

463,500 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد مقدس پايانه کاوه (اصفهان)

خراسان رضوي-پايانه امام رضا

پايانه کاوه (اصفهان)

1396/03/04

15:00

25

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

780,000 ریال

702,000 ريال

مشهد (خراسان ) اصفهان کاوه

پایانه امام رضا

اصفهان کاوه

1396/03/04

15:00

23

اتوبوس مارال وي آي پي

% 10

780,000 ریال

702,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) اصفهان کاوه

پایانه امام رضا

اصفهان کاوه

1396/03/04

15:30

32

اتوبوس اسکانيا44

% 10

515,000 ریال

463,500 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) اصفهان کاوه

پایانه امام رضا

اصفهان کاوه

1396/03/04

16:30

25

اتوبوس مارال وي آي پي

% 10

780,000 ریال

702,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) اصفهان کاوه

پایانه امام رضا

اصفهان کاوه

1396/03/04

19:00

9

اتوبوس مارال وي آي پي

% 10

780,000 ریال

702,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد