مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به اصفهان پایانه کاوه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : اصفهان-پايانه کاوه
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال


ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
505,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
763,000 ریال
686,700 ریال

توضیحات : اسماعيلي 09153052768جايگاه9
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال


ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا25
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
505,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/05/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
686,700 ریال

توضیحات : اسماعيلي 09153052768جايگاه9

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1396/05/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/05/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
686,700 ریال

توضیحات : اسماعيلي 09153052768جايگاه9

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
505,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/05/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
686,700 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه9/اسماعيلي0915

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1396/05/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد