مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مسجدسلیمان به ایذه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
5 %
تک سفر مسجدسلیمان
تک سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس مارال تک صندلي
1396/12/06
08:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

توضیحات : تک سفرايرانيان
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : شاهين شهر ويژه
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس 30نفره
1396/12/06
08:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
120,000 ریال

اصفهان ايذه بروجن فولادشهر
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس كلاسيك
1396/12/06
08:45
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر شاهين شهر . زرين شهر بروجن ايذه
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي آي پي
1396/12/06
18:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
130,000 ریال
123,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر شاهين شهر . زرين شهر بروجن ايذه
5 %
تک سفر مسجدسلیمان
تک سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس مارال تک صندلي
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان
فولادشهر شاهين شهر زرين شهر بروجن ايذه

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : شاهين شهر ويژه
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
120,000 ریال

اصفهان ايذه بروجن فولادشهر
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس كلاسيك
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر شاهين شهر . زرين شهر بروجن ايذه