مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مسجدسلیمان به ایذه

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31
5 %
ایمن سفر مسجدسلیمان
ایمن سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس ولوبي 7
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
100,000 ریال
95,000 ریال

توضیحات : تلفن تماس 06143267077
لردگان فارسان بروجن ايذه

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس ولووبي 7
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
100,000 ریال

ايذه فارسان
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس ولو بي 7
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
110,000 ریال
104,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
بروجن فارسان لردگان دهدز ايذه
5 %
ایمن سفر مسجدسلیمان
ایمن سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
100,000 ریال
95,000 ریال

توضیحات : تلفن تماس 06143267077
پايانه صفه (اصفهان) فولادشهر بروجن ايذه
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : شاهين شهر .
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه
5 %
ایمن سفر مسجدسلیمان
ایمن سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس کلاسيک
1396/04/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

توضیحات : تلفن تماس 06143267077
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : شاهين شهر ويژه
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
120,000 ریال

اصفهان ايذه بروجن فولادشهر
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به ايذه مقصدنهایی : شاهين شهر .
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
120,000 ریال
114,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه