مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مبارکه به قم

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21

ایران پیما مبارکه
ایران پیما مبارکه
مبارکه به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مبارکه
اتوبوس اسکانياتشريفاتي تخت شو
1396/09/21
13:20
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : تمام وقت/تهران/شيراز/اهوازهرشب ترمينال مبارکه03152462020
قم تهران جنوب

ایران پیما مبارکه
ایران پیما مبارکه
مبارکه به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مبارکه
اتوبوس ولو42
1396/09/21
22:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : تمام وقت/تهران/شيراز/اهوازهرشب ترمينال مبارکه03152462020
قم

ایران پیما مبارکه
ایران پیما مبارکه
مبارکه به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مبارکه
اتوبوس اسکانياتشريفاتي تخت شو
1396/09/21
22:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : تمام وقت/تهران/شيراز/اهوازهرشب ترمينال مبارکه03152462020
قم تهران جنوب

ایران پیما مبارکه
ایران پیما مبارکه
مبارکه به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مبارکه
اتوبوس اسکانياتشريفاتي تخت شو
1396/09/21
23:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : تمام وقت/ اتوبوس اهواز/شيراز-تهران ازترمينال مبارکه03152462020
قم تهران جنوب