مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مبارکه به قم

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02

ایران پیما مبارکه
ایران پیما مبارکه
مبارکه به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مبارکه
اتوبوس اسکانياتشريفاتي تخت شو
1396/06/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : هرشب اتوبوس اهواز/شيراز-تهران ازترمينال مبارکه
قم تهران جنوب

ایران پیما مبارکه
ایران پیما مبارکه
مبارکه به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مبارکه
اتوبوس ولو42
1396/06/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : هرشب اتوبوس اهواز/شيراز-تهران ازترمينال مبارکه
قم

ایران پیما مبارکه
ایران پیما مبارکه
مبارکه به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مبارکه
اتوبوس اسکانياتشريفاتي تخت شو
1396/06/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : هرشب اتوبوس اهواز/شيراز-تهران ازترمينال مبارکه
قم تهران جنوب

ایران پیما مبارکه
ایران پیما مبارکه
مبارکه به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مبارکه
اتوبوس اسکانياتشريفاتي تخت شو
1396/06/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : هرشب اتوبوس اهواز/شيراز-تهران ازترمينال مبارکه
قم تهران جنوب