مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرامام خميني شيراز

پایانه ماهشهر

گچساران (دوگنبدان)

1396/02/10

13:00

10

اتوبوس اسکانيا

% 5

220,000 ریال

209,000 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
پايانه اميرکبير (شيراز) گچساران (دوگنبدان)

بندرامام خميني شيراز

پایانه ماهشهر

گچساران (دوگنبدان)

1396/02/10

21:15

0

اتوبوس ولو42

% 5

170,000 ریال

161,500 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
پايانه اميرکبير (شيراز) پايانه کارانديش (شيراز) گچساران (دوگنبدان)

ماهشهر شيراز

پایانه ماهشهر

گچساران (دوگنبدان)

1396/02/10

22:00

44

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد www.seirosafar ms.ir سايت اينترنتي
گچساران (دوگنبدان)

بندرامام خميني شيراز

پایانه ماهشهر

گچساران (دوگنبدان)

1396/02/10

22:00

6

اتوبوس مارال25نفره

% 5

220,000 ریال

209,000 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
پايانه اميرکبير (شيراز) پايانه کارانديش (شيراز) گچساران (دوگنبدان)
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا