مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به گچساران دوگنبدان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

ترابر بی تا ماهشهر
ترابر بی تا ماهشهر
ماهشهر به گچساران (دوگنبدان) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/09/23
10:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
215,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد www.seirosafar ms.ir سايت اينترنتي
بهبهان گچساران (دوگنبدان)
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به گچساران (دوگنبدان) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال25نفره
1396/09/23
11:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
220,000 ریال
209,000 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
پايانه اميرکبير (شيراز) گچساران (دوگنبدان)

آسیا سفر ماهشهر
آسیا سفر ماهشهر
ماهشهر به گچساران (دوگنبدان) مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال 25نفره تختخواب شو
1396/09/23
12:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : همراه با غذا رايگان
گچساران (دوگنبدان)
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به گچساران (دوگنبدان) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس ولو42
1396/09/23
21:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
170,000 ریال
161,500 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
پايانه اميرکبير (شيراز) پايانه کارانديش (شيراز) گچساران (دوگنبدان)

ترابر بی تا ماهشهر
ترابر بی تا ماهشهر
ماهشهر به گچساران (دوگنبدان) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
22:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد www.seirosafar ms.ir سايت اينترنتي
گچساران (دوگنبدان)
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به گچساران (دوگنبدان) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال25نفره
1396/09/23
22:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
220,000 ریال
209,000 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
پايانه اميرکبير (شيراز) پايانه کارانديش (شيراز) گچساران (دوگنبدان)