مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به نورآباد لرستان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02
10 %
تک سفر ماهشهر
تک سفر ماهشهر
ماهشهر به نورآباد (لرستان)
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس ولو 44
1396/09/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
خرم اباد ويژه