مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به نورآباد لرستان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/05/04
10 %
تک سفر ماهشهر
تک سفر ماهشهر
ماهشهر به نورآباد (لرستان)
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس ولو 44
1396/05/04
09:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
خرم اباد ويژه