مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به گهکم

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
37 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به گهکم مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/01
10:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
325,000 ریال
204,750 ریال

توضیحات : 09172221147تلفن همراه ماشين
گهکم