مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به گهکم

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) گهکم مقصدنهایی : بندرعباس بندرازمسيرگهکم
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
270,000 ریال
243,000 ریال

خرید بلیط
بندرعباس گهکم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) گهکم مقصدنهایی : بندرعباس بندرازمسيرگهکم
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
270,000 ریال
243,000 ریال

خرید بلیط
بندرعباس گهکم