مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به گهکم

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به گهکم مقصدنهایی : بندرعباس بندرازمسيرگهکم
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/10/28
09:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
325,000 ریال
260,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09179364125
بندرعباس گهکم
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به گهکم مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/10/28
10:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
325,000 ریال
260,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09179369363
گهکم