مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به قیروکارزین

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/03
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قيروکارزين مقصدنهایی : اشکنان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/05/03
21:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
95,000 ریال
85,500 ریال

توضیحات : حرکت به ساعت رسمي سوارشدن جايگاه 31
قيروکارزين خنج