مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به قیروکارزین

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03
10 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به قيروکارزين مقصدنهایی : اشکنان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيادرجه يک
1396/09/03
21:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
95,000 ریال
85,500 ریال

توضیحات : جايگاه31
قيروکارزين خنج