مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به شوشتر

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شوشتر مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
320,000 ریال

اهواز شوشتر