مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به شوشتر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شوشتر مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
320,000 ریال

اهواز شوشتر