مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به شوشتر

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شوشتر مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
320,000 ریال

اهواز شوشتر