مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به شوشتر

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به شوشتر مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
385,000 ریال

اهواز شوشتر