مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به زرین  شهر

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/03
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به زرين شهر مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا 30
1396/05/03
21:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

اصفهان صفه زرين شهر