مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به دورود

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به دورود مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولووبي 40/9تايي
1396/07/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

اصفهان صفه دورود