مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بم

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا مارال جديد
1396/09/21
09:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

کرمان بم