مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به باغین

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به باغين مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو42
1396/12/28
13:15
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
210,000 ریال

سيرجان باغين بم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به باغين مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو42
1396/12/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
210,000 ریال

سيرجان باغين بم