مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرکرد به کنگان بوشهر

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به بندرکنگان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
برازجان بندرکنگان ياسوج (بويراحمد)

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به بندرکنگان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
برازجان بندرکنگان ياسوج (بويراحمد)

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به بندرکنگان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
ياسوج (بويراحمد) بندرکنگان برازجان