مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرکرد به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
20 %
گیتی پیما شهرکرد
گیتی پیما شهرکرد
شهرکرد به پايانه غرب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا32
1396/05/29
09:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
320,000 ریال
256,000 ریال

توضیحات : گيتي پيما شهرکرد
قم شهريار پايانه جنوب پايانه غرب
20 %
گیتی پیما شهرکرد
گیتی پیما شهرکرد
شهرکرد به پايانه غرب مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

توضیحات : گيتي پيما شهرکرد
قم پايانه غرب