مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرکرد به برازجان

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
برازجان بندرکنگان ياسوج (بويراحمد)

آسیا سفر شهرکرد
آسیا سفر شهرکرد
شهرکرد به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرکرد
اتوبوس اسکانيا32
1396/09/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : آسيا سفر انتخاب برتر
ياسوج (بويراحمد) بندرکنگان برازجان