مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به قم

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/04/31
13:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

قم تهران جنوب
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
180,000 ریال
171,000 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
180,000 ریال
171,000 ریال

قم تهران جنوب
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس درساvipمانيتور شخصي مجهز بهwifi
1396/04/31
22:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

قم تهران جنوب
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس درسا VIP (مانيتور شخصي)
1396/04/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
180,000 ریال
171,000 ریال

قم