مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

قم

1396/01/11

09:30

2

اتوبوس ولو بي 9تک صندلي

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

قم تهران آزادي

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

قم

1396/01/11

10:45

4

اتوبوس VIP

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم

شهرضا تهران جنوب

پایانه شهرضا

قم

1396/01/11

11:00

0

اتوبوس اسکانيا44

% 5

180,000 ریال

171,000 ريال

قم

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

قم

1396/01/11

13:30

5

اتوبوس ولو بي 9تک صندلي

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

قم تهران جنوب

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

قم

1396/01/11

22:30

7

اتوبوس اسکانيا44

% 5

180,000 ریال

171,000 ريال

** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

قم

1396/01/11

22:30

0

اتوبوس اسکانيا44

% 5

180,000 ریال

171,000 ريال

قم تهران جنوب

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

قم

1396/01/11

23:00

0

اتوبوس ولو بي 9تک صندليvip

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

قم تهران جنوب

شهرضا تهران آرژانتين

پایانه شهرضا

قم

1396/01/11

23:00

8

اتوبوس مان VIP

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

** 5% تخفيف اينترنتي** خريد با آسان پرداخت(آپ) #333*724* شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
قم تهران جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا