مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به فیروزآباد فارس

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به فيروزآباد (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس کلاسيک30
1396/12/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

آباده فيروزآباد (فارس) جم
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به فيروزآباد (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس مارال
1396/12/07
20:15
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
420,000 ریال
399,000 ریال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز