مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به فیروزآباد فارس

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به فيروزآباد (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/05/30
18:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال
399,000 ریال

شيراز آباده فيروزآباد (فارس) جم
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به فيروزآباد (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس مارال
1396/05/30
20:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
420,000 ریال
399,000 ریال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز