مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به فیروزآباد فارس

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به فيروزآباد (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1396/04/04
18:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال
399,000 ریال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به فيروزآباد (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه شهرضا
اتوبوس مارال
1396/04/04
20:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
420,000 ریال
399,000 ریال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز