مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شهرضا به جم

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به جم مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/26
18:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
270,000 ریال
256,500 ریال

شيراز آباده فيروزآباد (فارس) جم
5 %
همسفر شهرضا
همسفر شهرضا
شهرضا به جم مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس VIP
1396/05/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
470,000 ریال
446,500 ریال

توضیحات : ** 5% تخفيف اينترنتي** شماره هاي همسفر 53245610-53245609-031
شيراز جم
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به جم مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس مارال
1396/05/26
20:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
470,000 ریال
446,500 ریال

فيروزآباد (فارس) جم شيراز