مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به گچساران دوگنبدان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02

پیک صبا شاهین شهر
پیک صبا شاهین شهر
شاهين شهر به گچساران مقصدنهایی : بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس vip
1396/07/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
450,000 ریال

گچساران
20 %
آسیا سفر شاهین شهر
آسیا سفر شاهین شهر
شاهین شهر به گچساران (دوگنبدان) مقصدنهایی : بهبهان حرکت از ترميال کاوه سالن6
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس کلاسيک30
1396/07/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
355,000 ریال
284,000 ریال

توضیحات : حرکت از ترميال کاوه سالن6
بهبهان گچساران (دوگنبدان)