مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به شاهرود سمنان

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به شاهرود کمربندي شاهرود مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
615,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال کاوه سالن 4
شاهرود کمربندي شاهرود نيشابور

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به شاهرود (سمنان)
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1397/03/30
17:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
618,000 ریال

تهران /پايانه جنوب سمنان قم