مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به آباده

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس ولو 44
1397/01/01
07:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
آباده

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1397/01/01
10:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/01/01
11:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
آباده

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/01/01
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
آباده

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1397/01/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي کاوه-صفه
آباده

سیروسفر شاهین شهر
سیروسفر شاهین شهر
شاهين شهر به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس فرست کلاس
1397/01/01
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد.
آباده