مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به آباده

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/04/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده

ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده

ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
100,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده