مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

شاهين شهر شيراز

پایانه شاهین شهر

آباده

1396/03/02

11:00

0

اتوبوس اسكانيا

100,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده

شاهین شهر شيراز

پایانه شاهین شهر

آباده

1396/03/02

22:00

2

اتوبوس ولوو25

% 20

180,000 ریال

144,000 ريال

با آرزوي سفري خوب
آباده

شاهين شهر شيراز

پایانه شاهین شهر

آباده

1396/03/02

23:00

19

اتوبوس اسكانيا

100,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده