مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهین شهر به آباده

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/07/03
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده

ایران پیما شاهین شهر
ایران پیما شاهین شهر
شاهين شهر به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شاهین شهر
اتوبوس مارال
1396/07/03
13:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال جديد شاهين شهر
آباده