مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شاهرود سمنان به حسین آباد کالپوش

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/03

سیروسفر شاهرود
سیروسفر شاهرود
شاهرود (سمنان) به حسين آباد کالپوش
محل سوار شدن : ترمینال شاهرود
ميني بوس ميني بوس21
1396/05/03
12:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
30,000 ریال