مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به نی  ریز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به ني ريز مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/12/06
08:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
130,000 ریال
117,000 ریال

استهبان ني ريز

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به ني ريز مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
09:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
100,000 ریال

ني ريز
10 %
ترابر بی تا سیرجان
ترابر بی تا سیرجان
سيرجان به ني ريز مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس 25نفره (VIP)
1396/12/06
10:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
130,000 ریال
117,000 ریال

توضیحات : 42251130
استهبان ني ريز