مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به نی  ریز

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

آریا سفر سیرجان
آریا سفر سیرجان
سيرجان به ني ريز مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
100,000 ریال

ني ريز