مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به شهر بابک

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به شهربابک (کرمان) مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا25
1396/12/07
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
120,000 ریال
96,000 ریال

توضیحات : 42251880-42259770-42361881
شهربابک (کرمان)