مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به بردسیر

روز جمعه در تاریخ 1396/10/29
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به بردسير مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/10/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
70,000 ریال
56,000 ریال

توضیحات : 42259770
بردسير
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به بردسير مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس ولو بي12
1396/10/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
70,000 ریال
56,000 ریال

توضیحات : 42259770
بردسير