مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به انار

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا
1396/06/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
100,000 ریال
80,000 ریال

توضیحات : 42259770
انار شهربابک (کرمان)
20 %
عدل سیرجان
عدل سیرجان
سيرجان به انار
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس SCANIA
1396/06/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
100,000 ریال
80,000 ریال

توضیحات : 42259770