مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به کرمان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به کرمان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا 30
1396/09/23
15:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
800,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
کاشان کرمان