مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به قوچان

روز جمعه در تاریخ 1396/10/29

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به قوچان مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/10/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
270,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
قوچان بجنورد شيروان (خراسان )

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به قوچان مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس vipاسکانيا
1396/10/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : 33251007/33241002 تعاوني 2 ساري
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به قوچان مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1396/10/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
270,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
شيروان (خراسان ) قوچان بجنورد