مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به شهرضا

روز شنبه در تاریخ 1396/05/28

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به شهرضا مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1396/05/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002
اصفهان شهرضا