مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ساری به برداسکن

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26

عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به برداسکن مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا45
1396/05/26
12:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : 33261404***33242100***33245293
سبزوار برداسکن