مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس زرین  شهر به عسلویه

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

همسفر زرین شهر
زرين شهر عسلويه
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/02
17:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

همسفر زرین شهر
زرين شهر عسلويه
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

همسفر زرین شهر
زرين شهر عسلويه
محل سوار شدن : پایانه زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/04/02
19:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد