مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس زرین  شهر به تهران پایانه جنوب

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس مان
1396/05/29
10:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/05/29
13:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به تهران جنوب مقصدنهایی : آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/05/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
تهران جنوب