مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

زرين شهر تهران جنوب

پایانه زرین شهر

تهران جنوب

1396/03/04

10:15

32

اتوبوس سوپر کلاسيک

310,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

زرين شهر تهران ازادي

پایانه زرین شهر

تهران جنوب

1396/03/04

11:45

26

اتوبوس مان

380,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
تهران جنوب

زرين شهر تهران جنوب

پایانه زرین شهر

تهران جنوب

1396/03/04

13:15

44

اتوبوس اسكانيا

220,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

زرين شهر تهران جنوب

پایانه زرین شهر

تهران جنوب

1396/03/04

22:30

25

اتوبوس VIP

380,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
آرژانتين