مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به کرمانشاه

روز جمعه در تاریخ 1396/05/06
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/05/06
10:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
470,000 ریال
423,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد ازنا اليگودرز
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/05/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
470,000 ریال
423,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد