مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به کرج

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي قم
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
350,000 ریال
311,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
350,000 ریال
332,500 ریال

توضیحات : وي آي پي 25 صندلي
فرودگاه بين المللي امام خمي شهريار
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي29
1397/01/01
23:40
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک 29
1397/01/01
23:40
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : جهت انتقاد و پيشنهادات ارتباط مستقيم با مديريت 09131194105
قم تهران آزادي
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک29
1397/01/01
23:40
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
290,000 ریال
258,100 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
پايانه غرب
10 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک29
1397/01/01
23:40
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس سه محور 29نفره
1397/01/01
23:40
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : تهران / ميدان آزادي / کلاسيک درجه يک 29 صندلي
پايانه غرب