مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به کرج

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/07/03
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي قم

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/07/03
23:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/03
23:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/03
23:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
تهران جنوب تهران آزادي قم