مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به نیشابور

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/07/03
15:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
695,000 ریال
625,500 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/03
15:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور