مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به نیشابور

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/10/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت بي تا سالن1جايگاه 3 /مشترک با کاوه و صفه
سبزوار نيشابور
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1396/10/28
15:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
695,000 ریال
625,500 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت بي تا سالن1جايگاه 3 /مشترک با کاوه و صفه
سبزوار نيشابور
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
15:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
695,000 ریال
660,250 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
نيشابور سبزوار