مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به نامشخص

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
22 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به کمالوند مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
220,000 ریال
171,600 ریال

توضیحات : مسافرين مقصدخرم آباد،محل پياده شدن کمربندي کمالوند مي باشد
اليگودرز انديمشک کمالوند