مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به فرودگاه امام خمینی

روز يكشنبه در تاریخ 1397/02/30
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به فرودگاه بين المللي امام خمي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/02/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
290,400 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
فرودگاه بين المللي امام خمي
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به فرودگاه بين المللي امام خمي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/02/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
350,000 ریال
332,500 ریال

توضیحات : وي آي پي 25 صندلي
فرودگاه بين المللي امام خمي شهريار
16 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به فرودگاه بين المللي امام خمي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1397/02/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
350,000 ریال
294,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به فرودگاه بين المللي امام خمي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1397/02/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي قم