مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به فرودگاه امام خمینی

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به فرودگاه بين المللي امام خمي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/05
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي قم

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به فرودگاه بين المللي امام خمي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
22:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي