مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به فرودگاه امام خمینی

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به فرودگاه بين المللي امام خمي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/09/23
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
350,000 ریال
332,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافرالزامي مي باشد
فرودگاه بين المللي امام خمي شهريار

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به فرودگاه بين المللي امام خمي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/09/23
22:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافر الزامي مي باشد
کرج شهريار

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به فرودگاه بين المللي امام خمي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/09/23
22:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي قم