مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به شیراز

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (کار انديش)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
10 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (فارس )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : وي آي پي 25 صندلي درجه يک
آباده

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : جهت انتقاد و پيشنهادات ارتباط مستقيم با مديريت 09131194105
آباده
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (فارس )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
320,400 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
آباده