مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر شيراز (فارس)

پایانه مهربین خمینی شهر

شيراز (فارس)

1396/01/11

22:00

4

اتوبوس اسکانيا44

200,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
آباده

خميني شهر شيراز (فارس)

پایانه مهربین خمینی شهر

شيراز (فارس)

1396/01/11

22:00

6

اتوبوس اسکانيا

200,000 ريال

توقف بعدي ترمينال کاوه،صفه
آباده

خميني شهر شيراز (کار انديش)

پایانه مهربین خمینی شهر

شيراز (کار انديش)

1396/01/11

22:00

4

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا