مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به شیراز

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (کار انديش)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/03
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/07/03
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه،صفه
آباده