مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به شیراز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/10/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
360,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/10/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافر الزامي مي باشد
آباده
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (فارس )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/10/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : لوان نور همراه هميشگي شما در سفرها
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (فارس )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
آباده
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (کار انديش)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1396/10/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه