مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به شیراز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/05/25

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/05/25
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه،صفه
آباده

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/25
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
آباده

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس 25 صندلي
1396/05/25
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها