مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به شهریار

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به شهريار مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1396/10/27
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي قم
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به شهريار مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/27
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
فرودگاه بين المللي امام خمي شهريار