مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به شهریار

روز شنبه در تاریخ 1396/12/26
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به شهريار مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1396/12/26
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي قم
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به شهريار مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/12/26
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال
293,700 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به شهريار مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/12/26
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

توضیحات : وي آي پي 25 صندلي
فرودگاه بين المللي امام خمي شهريار