مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به شاهرود سمنان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/04/08

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/04/08
16:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان)