مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به شاهرود سمنان

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31

رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به شاهرود (سمنان ) مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان )
16 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به شاهرود (سمنان ) مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1397/02/31
15:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
515,000 ریال
432,600 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان )
25 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/02/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان)