مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر مشهد (خراسان)

پایانه مهربین خمینی شهر

سبزوار

1396/01/11

15:15

10

اتوبوس وي آي پي

% 10

650,000 ریال

585,000 ريال

برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور

خميني شهر مشهد (خراسان)

پایانه مهربین خمینی شهر

سبزوار

1396/01/11

16:00

18

اتوبوس اسکانيا44

% 10

430,000 ریال

387,000 ريال

برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور

خميني شهر مشهد (خراسان)

پایانه مهربین خمینی شهر

سبزوار

1396/01/11

16:30

3

اتوبوس وي . آي . پي

635,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان)
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا