مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به سبزوار

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
سبزوار
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/10/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت بي تا سالن1جايگاه 3 /مشترک با کاوه و صفه
سبزوار نيشابور
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
15:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
650,000 ریال
617,500 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
نيشابور سبزوار
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1396/10/28
15:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
650,000 ریال
585,000 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت بي تا سالن1جايگاه 3 /مشترک با کاوه و صفه
سبزوار نيشابور