مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به سبزوار

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/07/03
15:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
650,000 ریال
585,000 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/03
15:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور