مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به سبزوار

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/01
15:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
430,000 ریال
382,700 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان )
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/01
15:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
650,000 ریال
617,500 ریال

توضیحات : وي آي پي 25 صندلي
سبزوار نيشابور
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1397/01/01
15:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
650,000 ریال
578,500 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان )