مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به سبزوار

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
650,000 ریال
585,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور

همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/04/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
635,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان)