مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر مشهد (خراسان)

پایانه مهربین خمینی شهر

سبزوار

1396/03/02

15:15

4

اتوبوس وي آي پي

% 10

650,000 ریال

585,000 ريال

برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور

خميني شهر مشهد (خراسان)

پایانه مهربین خمینی شهر

سبزوار

1396/03/02

15:30

13

اتوبوس اسکانيا44

% 10

430,000 ریال

387,000 ريال

برگشت از مشهد شرکت ايمن سفر ايرانيان
سبزوار نيشابور

خميني شهر مشهد (خراسان)

پایانه مهربین خمینی شهر

سبزوار

1396/03/02

17:00

0

اتوبوس وي . آي . پي

635,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان)