مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به دورود

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/06/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
145,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
دورود اليگودرز

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
10:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
145,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
دورود اليگودرز

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
10:50
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/06/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
145,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
اليگودرز دورود
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز دورود