مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به دورود

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
5 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
11:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
145,000 ریال
137,750 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
ازنا اليگودرز دورود
15 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
19:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
145,000 ریال
123,250 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
19:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا دورود اليگودرز