مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر اليگودرز

پایانه مهربین خمینی شهر

دورود

1396/03/08

15:00

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

دورود

1396/03/08

19:15

16

اتوبوس اسکانيا44

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز دورود

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

دورود

1396/03/08

19:15

16

اتوبوس اسکانيا

170,000 ريال

سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز