مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به دورود

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/09/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
145,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
اليگودرز دورود

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/09/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
145,000 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
انديمشک ازنا دورود اليگودرز