مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به دورود

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01
10 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
ازنا اليگودرز دورود
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1397/01/01
21:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
145,000 ریال
137,750 ریال

ازنا اليگودرز انديمشک خرم آباد (لرستان ) دورود