مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر بروجرد

پایانه مهربین خمینی شهر

دورود

1396/02/04

10:45

5

اتوبوس اسکانيا44

145,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
دورود اليگودرز

خميني شهر اليگودرز

پایانه مهربین خمینی شهر

دورود

1396/02/04

10:50

10

اتوبوس اسکانيا44

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا

خميني شهر بروجرد

پایانه مهربین خمینی شهر

دورود

1396/02/04

11:00

16

اتوبوس اسکانيا

170,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
اليگودرز دورود

خميني شهر خرم اباد (کمال وند)

پایانه مهربین خمینی شهر

دورود

1396/02/04

13:45

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
اليگودرز دورود ازنا

خميني شهر اليگودرز

پایانه مهربین خمینی شهر

دورود

1396/02/04

15:00

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

دورود

1396/02/04

19:15

16

اتوبوس اسکانيا

170,000 ريال

سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

دورود

1396/02/04

19:15

16

اتوبوس اسکانيا44

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
انديمشک ازنا اليگودرز دورود
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا