مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

دزفول

1396/03/02

09:00

6

اتوبوس وي آي پي

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
انديمشک ازنا اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

دزفول

1396/03/02

12:15

5

اتوبوس وي آي پي

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

دزفول

1396/03/02

19:15

4

اتوبوس اسکانيا44

275,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

دزفول

1396/03/02

19:15

16

اتوبوس اسکانيا44

% 10

275,000 ریال

247,500 ريال

مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز دورود

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

دزفول

1396/03/02

20:30

6

اتوبوس وي آي پي

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

دزفول

1396/03/02

20:30

6

اتوبوس وي . آي . پي

480,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
انديمشک

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

دزفول

1396/03/02

21:00

18

اتوبوس اسکانيا

270,000 ريال

سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز