مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به دزفول

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/04/02
08:50
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
480,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
انديمشک
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
انديمشک ازنا اليگودرز

ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
19:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
275,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
انديمشک خرم اباد

همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/02
19:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
270,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
19:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

خرید بلیط
توضیحات : مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز دورود
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز

همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/04/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
انديمشک