مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به دزفول

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
15 %
ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
19:05
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
275,000 ریال
233,750 ریال

توضیحات : ايران پيما آرامش راه ها/ برگشت کاوه اصفهان
انديمشک
16 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
19:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
330,000 ریال
277,200 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
انديمشک اليگودرز کمالوند دورود ازنا
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
19:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
انديمشک ازنا اليگودرز
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1397/02/31
19:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
270,000 ریال
237,600 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/02/31
22:25
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال
422,400 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
خرم اباد (کمربندي) انديمشک