مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به دزفول

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
15 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/12/06
10:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال
408,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال نجف اباد
خرم اباد (کمربندي) انديمشک
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
10:50
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
275,000 ریال
261,250 ریال

ازنا اليگودرز انديمشک خرم آباد (لرستان ) دورود
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
275,000 ریال
261,250 ریال

ازنا اليگودرز انديمشک خرم آباد (لرستان ) دورود
15 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
270,000 ریال
229,500 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
اليگودرز انديمشک ازنا خرم اباد (کمال وند) دورود
22 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
275,000 ریال
214,500 ریال

توضیحات : مسافرين مقصدخرم آباد،محل پياده شدن کمربندي کمالوند مي باشد
اليگودرز انديمشک کمالوند

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس مان
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : جهت انتقاد و پيشنهادات ارتباط مستقيم با مديريت 09131194105
اليگودرز انديمشک
15 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/12/06
22:25
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال
408,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
خرم اباد (کمربندي) انديمشک