مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به دزفول

روز شنبه در تاریخ 1396/07/01

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/07/01
10:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال نجف اباد
خرم اباد (کمربندي) انديمشک

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/07/01
19:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
270,000 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/01
19:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
اليگودرز انديمشک