مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به دزفول

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/03
19:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
انديمشک ازنا دورود اليگودرز

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/09/03
19:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
270,000 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/03
19:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافر الزامي مي باشد
اليگودرز انديمشک

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/09/03
22:25
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
انديمشک