مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

دزفول

1396/01/08

12:15

5

اتوبوس وي . آي . پي

480,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

دزفول

1396/01/08

19:15

2

اتوبوس اسکانيا

270,000 ريال

سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

دزفول

1396/01/08

19:15

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

275,000 ریال

247,500 ريال

انديمشک
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا