مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به خرم آباد

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به خرم اباد (کمال وند)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
13:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
اليگودرز دورود ازنا

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به خرم اباد مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
انديمشک خرم اباد

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به خرم اباد (کمربندي) مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به خرم اباد (کمال وند) مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز دورود
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به خرم اباد (کمال وند) مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
335,000 ریال
301,500 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز