مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

خرم اباد (کمال وند)

1396/03/05

12:15

6

اتوبوس وي آي پي

% 10

335,000 ریال

301,500 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز

خميني شهر خرم اباد (کمال وند)

پایانه مهربین خمینی شهر

خرم اباد (کمال وند)

1396/03/05

13:45

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

220,000 ریال

198,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
اليگودرز دورود ازنا

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

خرم اباد (کمال وند)

1396/03/05

19:15

16

اتوبوس اسکانيا44

% 10

220,000 ریال

198,000 ريال

مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز دورود

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

خرم اباد (کمربندي)

1396/03/05

19:15

18

اتوبوس اسکانيا

220,000 ريال

سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

خرم اباد (کمال وند)

1396/03/05

20:30

6

اتوبوس وي آي پي

% 10

335,000 ریال

301,500 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز