مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به خرم آباد

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به خرم اباد (کمربندي) مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/02/31
22:25
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
325,000 ریال
286,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
خرم اباد (کمربندي) انديمشک