مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر خرم اباد

پایانه مهربین خمینی شهر

خرم اباد

1396/01/03

10:45

4

اتوبوس اسکانيا44

220,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
اليگودرز

خميني شهر دزفول

خراسان رضوي-پايانه امام رضا

خرم اباد

1396/01/03

19:15

4

اتوبوس اسکانيا44

220,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
خرم اباد اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

خرم اباد (کمربندي)

1396/01/03

19:15

0

اتوبوس اسکانيا

220,000 ريال

سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز

خميني شهر خرم اباد

پایانه مهربین خمینی شهر

خرم اباد

1396/01/03

23:45

4

اتوبوس اسکانيا44

220,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
اليگودرز
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا